ExamenDe publicatie is inmiddels al weer een paar weken oud, maar toch goed om dit op onze website ook even te vermelden.

Op de website van de Stichting Radio Examens (SRE) staat een aankondiging dat er een wijziging in het beleid rond het meegeven van examenopgaven heeft plaatsgevonden:

In het kader van de kwaliteitsborging heeft het Agentschap Telecom (de toezichthouder op radioexamens) examinerende instellingen voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat Marifonie, Marcom B, Marcom A) en de examens voor radiozendamateurs (Novice en Full) geïnformeerd dat het meegeven van examenopgaven niet langer is toegestaan.

In de toelichting is te lezen dat Agentschap Telecom al enige jaren voor grote uitdagingen staat als het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van haar werkzaamheden rondom examens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van de examenvragenbank, het leveren van examens met voldoende kwaliteit en de snelheid van verwerking van de examenresultaten.

“De vragen voor de examens zijn bedoeld voor herhaald gebruik ten behoeve van af te leggen examens, waarmee een vergelijkbaar en representatief beeld wordt verkregen van de kennis van de kandidaten. Het meegeven van de examenvragen maakt de vragen minder geschikt voor herhaald gebruik, en vergt dat voor elk examen idealiter nieuwe vragen zouden moeten worden ontwikkeld, of in elk geval veel vaker dan nu het geval is en dan realistisch gezien haalbaar is. Dat is niet alleen bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar, maar doet ook afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de afgelegde examens.”

Het mogelijk stoppen met het meegeven van examenvragen aan de kandidaten is reeds in het Amateur Overleg van 25 april 2018 (AO-97) aangekondigd door Agentschap Telecom.

De Stichting Radio Examens (SRE) past naar aanleiding van het besluit haar werkwijze aan: kandidaten wordt aan het eind van een examen gevraagd om het formulier met antwoorden én de uitgereikte examenbundel in te leveren. 

Het besluit heeft ook impact op DARU Magazine, want als examenkandidaten de opgaven niet meer mee naar huis mogen nemen stopt onze rubriek "Spade & Archer lichten radioamateur examens door". Da’s bijzonder spijtig, want daarmee valt een boel interessante kopij weg. We zullen daar in het komende nummer van DARU magazine nog wat uitgebreider bij stilstaan.

Hier de link naar de publicatie op de website van de SRE: https://www.radio-examen.nl/examenuitslag---actuele-informatie