OverlegVerslag en bijlagen van het 100ste Amateur Overleg zijn vrijgegeven.
Nummer 100, dus is een gepast feestje gevierd.

Behalve dat de tarieven van AT opnieuw verhoogd worden en info over de voortgang van het AT-automatiseringsproject, trekken een paar punten onze bijzondere aandacht:

 1. De kwaliteit van de examens, en de invulling van de rol van AT daarbij, moeten beter.
  AT staat op actie en onderzoekt hoe dit het beste kan. Een optie is zelfs dat AT het maken van examens uitbesteedt. We zijn reuze benieuwd.

 2. Het resultaat van een eerste onderzoek naar het gebruik (bezetting) van de banden 2m en 70cm door radiozendamateurs.
  Het is een voorlopig rapport en er zijn nog veel vragen en acties om de metingen te verbeteren, maar toch. De boodschap aan ons luidt: 'use it, or loose it!'.
  We lopen het risico dat we banden moeten gaan delen of zelfs helemaal niet meer mogen gebruiken. Ook zullen tengevolge van het drukker worden de storingen voor radioamateurs gaan toenemen. Wen d'r maar aan?

 3. Over storingen gesproken: In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van storingen die radioamateurs ondervinden, danwel zelf veroorzaken.
  Daar wordt uitgebreid stilgestaan bij storing door zonnepanelen-installaties. Iets waaraan we in DARU-magazine #1 een artikel hebben gewijd, waarin Arend PE1AUV zijn aanpak uitlegt.  

  In de bijlage bij het AO100-verslag lezen we:
  "Zendamateurs die storing ondervinden zijn vaak van mening dat storing betekent dat een installatie niet aan de normen voldoet en dat het dus moet worden opgelost. Dit is niet juist. Markttoezicht en normen zijn alleen van toepassing bij het op de markt brengen of op de markt zijn van (onderdelen van) zonnepanelen-installaties. Deze eisen zijn niet meer van toepassing op installaties die in gebruik zijn. Dan zijn de regeling storingsmeldingen en overkoepelend het EMC besluit van toepassing."

  Let op het vetgedrukte. Dit betekent in de praktijk dat je als radioamateur niet kunt eisen dat je buurman de hele boel verwijdert, of opnieuw gaat aanleggen met de juiste omvormer en ferriet in de bedrading. Voorkomen is beter dan genezen. Het scheelt dus zeker als je je buren goed kent en op tijd van hun plannen weet, dan kun je ze (laten) adviseren om de zaak op een voor jou zo min mogelijk storing veroorzakende wijze te installeren. Vooraf de zaken goed uitzoeken; een aanpak die ook PE1AUV heeft gevolgd. En met goed resultaat: totaal geen storing door zonnepanelen! Het kan dus wel! Lees ook dit artikel over het voorkomen van storingen door zonnepanelen - website van Agentschap Telecom.

  Overigens, iets wat veel mensen niet weten: Volgens de informatie van de Rijksoverheid is iedereen die voornemens is zonnepanelen te plaatsen verplicht dit met zijn buren af te stemmen! Dat voorkomt al een hoop gedoe en frustratie. Tja, in de ideale wereld... De brochure 'zonnecollectoren en zonnepanelen' is hier te downloaden.

 Tot zover deze beschouwing.

Je kunt de verslagen hier raadplegen.