RTN

Gerrit Jan, PA0GJH heeft het initatief genomen om het Technonet nieuw leven in te blazen. Het Technonet, dat jaren geleden door wijlen Dick Rollema - PA0SE en Herbert - PA0SU werd geleid, wordt weer opgestart onder de naam Radio Techniek Net (RTN).

Het RTN vindt op elke zaterdagmiddag om 16.00 uur plaats op de 80m band, frequentie om en nabij 3777,77 kHz (dit was ook de frequentie van het voormalige Technonet).

De onderwerpen betreffen uitsluitend radiotechniek.

Er zijn 2 moderators: Christiaan - PA3FUN en Dick - PA2DW. Samen zullen zij bewaken dat er niet teveel van het onderwerp techniek wordt afgeweken. En uiteraard zullen ze zelf ook meedoen :-)

Het Radio Techniek Net gaat op zaterdag 16 januari 2021 van start.

Bron: Gerrit Jan - PA0GJH