noaa 2

Grote verbazing bij 'satellite watcher' Scott Tilley begin maart 2021. ZIjn automatisch L-Band ontvangst-station detecteerde signalen van de oude NOAA-2 satelliet!
Deze weersatelliet, die ook wel bekend is onder de naam 'ITOS-D' werd in 1972 gelanceerd en was operationeel tot begin 1975. Toen is deze door NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) officieel dood verklaard.

Het komt wel vaker voor dat een oude, buiten gebruik gestelde satelliet weer een signaal begint uit te zenden. Maar in dit geval lijkt het erop -en dat is best wel bijzonder- dat de hardware die gebruikt wordt voor het het coderen en de modulatie nog operationeel is.

Het signaal van NOAA-2 wordt uitgezonden op 1697.5 MHz. Het is actief voor ca. 30 seconden en wordt daarna gevolgd door door een minuut stilte.

Het is onbekend wanneer de NOAA-2 haar uitzending heeft hervat. Gelet op de signaalsterkte en de afstand in frequentie met andere satellieten zoals NOAA-19 en de METEOR-M N2, is de conclusie dat het een recente heropleving moet zijn geweest, En (uiteraard) is niet bekend hoe lang de NOAA-2 een signaal zal blijven geven. Het kan maar zo weer afgelopen zijn...

Bron: https://sgcderek.github.io/posts/noaa2-revival/