HerijkingOp 17 juni 2021, inmiddels alweer een jaar en 2 maanden geleden, maakten we melding van het feit dat de N-herijking akkoord was en dat met de publicatie in de Staatscourant het startschot is gegeven aan N-amateurs om gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden.

In datzelfde artikel maakten wij melding van een foutje. Want de toewijzing van de 20-meterband was niet correct opgenomen in de gepubliceerde regeling in de Staatscourant. In de publicatie stond 14.00 - 14.25 Mhz. Dat moet 14.00 - 14.35 Mhz zijn, omdat de afspraak was dat de gehele 20 meter band vrijgegeven zou worden voor N-amateurs.
Agentschap Telecom heeft destijds bevestigd dat hier sprake is van een typefout en dat deze zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd.

Joop PA9JOO/P maakte ons attent op het feit dat dit ruim een jaar later nog steeds niet is gebeurd.
Met Joop zijn wij van mening dat dit nogal slordig is. We zullen dit Agentschap Telecom nogmaals verzoeken dit zo snel mogelijk te laten corrigeren.

Check hier zelf nog even de publicatie in de Staatscourant nr. 31799: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036375/2021-06-18/#Bijlagen

En hier de link naar het oorspronkelijk artikel op onze website: https://www.daru.nu/n-herijking-akkoord