SRE logoMaar liefst 51 geslaagden bij de radio-examens die op woensdag 1 maart gehouden zijn in Houten. Die kandidaten mogen dus binnenkort hun (nieuwe) roepletters aanvragen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Voor het F-examen wisten 17 kandidaten voldoende goede antwoorden te geven, voor het N-examen waren dat er 34. Daarmee lag het slagingspercentage voor het F-examen op 48,6% en voor het N-examen op 85,0%.

Henk Vrolijk, secretaris van de SRE: “Het slagingspercentage voor het F-examen van dit examen is wat lager dan gemiddeld. Een verklaring daarvoor hebben we niet: dit examen was een behoorlijk goede afspiegeling van de examen-onderwerpen. De recent aangepaste examenvragen over de voorschriften, beperkingen en verdere regelgeving waren in ieder geval niet het struikelblok; deze vragen zijn door de examenkandidaten juist heel goed beantwoord.”

Vermeldenswaardig is dat één kandidaat het F-examen volledig foutloos wist te maken. Bij het N-examen maakten de twee best scorende kandidaten beide 2 fouten.

De Stichting Radio Examens houdt dit jaar nog examens op 4 maart (besloten examen voor leden van de RFDX), 13 mei (Leeuwarden) en 21 juni (Nijkerk).

Vanaf 1 juli 2023 worden de examens afgenomen door het CBR.