2021 03 25 185633De IARU uit al sinds enkele jaren haar bezorgdheid dat de apparatuur die wordt gebruikt bij Wireless Power Transfer voor Elektrische Voertuigen (WPT-EV) een bedreiging kan vormen voor het amateurradiospectrum. 

WPT-EV dat doorgaans frequenties in het LF- en MF-bereik gebruikt, maakt het mogelijk om accu's van elektrische voertuigen op te laden zonder dat ze op een stroombron hoeven te worden aangesloten.

Op verzoek van de Europese Commissie heeft de IARU op 25 maart een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de auto-industrie, normalisatie-instellingen en de Commissie om de huidige status te bespreken van de ontwikkeling van een emissienorm voor draadloze vermogensoverdracht voor Elektrische Voertuigen. Er vond een open gedachtenwisseling plaats waarin de IARU de technische basis voor haar zorgen over ongewenste emissies van WPT-EV verduidelijkte.

De WPT-EV-ontwikkelaars presenteerden hun argumenten op basis van de door hen uitgevoerde tests. Na bespreking van de kwesties besloot de Commissie dat er overeenstemming moest worden bereikt over verdere gezamenlijke tests en vroeg CEN / CENELEC om dit mogelijk te maken. CENELEC is het Europese Comité voor elektrotechnische normalisatie. Het is verantwoordelijk voor de harmonisatie van elektrotechnische normen binnen de EU en de gehele Europese economische ruimte. De IARU bevestigde tevreden te zijn met de deelname, verwelkomde het initiatief en benadrukte dat de tests in een elektrisch stille omgeving moeten plaatsvinden.

Een volgende bijeenkomst zal plaatsvinden zodra de relevante tests zijn voltooid, dit met het doel vooruitgang te boeken in het afspreken van een emissiestandaard.

Ondanks de lopende discussies heeft de IARU duidelijk gemaakt dat er in CEPT, CISPR en ITU verband open en onpartijdig aan dit onderwerp wordt gewerkt.

Bron: IARU. https://www.iaru-r1.org/2021/iaru-and-european-commission-meet-on-wpt-ev/