De realisatie van de nieuwe vereniging

In augustus 2018 is in het DKARS magazine gepubliceerd: Uw bestuur heeft geconcludeerd dat de afgelopen jaren buitengewoon voorspoedig zijn verlopen en realiseert zich dat dit alleen maar mogelijk is geweest door de steun van alle radioamateurs die zich met DKARS verbonden hebben. Een groep van enthousiaste mensen die blijft groeien. Ook een groep mensen die meestal positief; kritisch is en regelmatig het bestuur van ideeën voorziet. Het fundament dat de afgelopen jaren gebouwd is mag gezond genoemd worden. Reden om na te denken over de volgende stap.

Vanaf dat moment is een grote groep enthousiaste medeamateurs gestart om de volgende stap te realiseren: Het oprichten van een vereniging die de plaats inneemt van de stichting. De stichting heeft de afgelopen 5 jaar succesvol in een behoefte voorzien en biedt de nieuwe vereniging een “vliegende start”. Daarom is de stichting per 15 juni 2019 ontbonden en heeft zij al haar activiteiten gestopt. De vereniging heeft daarmee alle ruimte gekregen die nodig is om haar doelstellingen te realiseren. Dit is een fantastische en een belangrijke stap voor de toekomst waar we met elkaar trots op mogen zijn. Met dank aan alle medewerkers, sponsoren en alle anderen die hebben bijgedragen aan DKARS!

Natuurlijk moet er nog veel geregeld worden, maar daar gaan we voor zorgen. De statuten zijn klaar. De doelstellingen van de vereniging DARU zijn dezelfde als van de voormalige stichting DKARS.


Contributie en donaties

De contributie bedraagt €15,00 per jaar.

Het bestuur van de DARU heeft het volgende besloten:

  • DARU leden die hun contributie voor het jaar 2019 hebben voldaan zijn dan niet alleen voor 2019 lid, maar ook voor het hele jaar 2020. Dit als welkomstgeschenk van onze nieuwe vereniging.

  • Donateurs die hun donatie voor het jaar 2019 aan DKARS hebben voldaan, zijn tot en met 31-12-2020 vrijgesteld van contributie aan de DARU.

  • Donateurs voor het leven van DKARS zijn ook automatisch lid voor het leven van de DARU, mits zij daar prijs op stellen.
    In verband met de AVG-wet is de procedure als volgt:

    Indien u als DKARS donateur van dit voorstel gebruik wenst te maken, dan stuurt u een e-mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Wij vragen vervolgens de stichting DKARS (in liquidatie) of u inderdaad de betreffende bijdrage voldaan heeft. DKARS geeft alleen aan ons door of dit correct is. Zo ja, dan schrijven wij u met uw actuele gegevens bij de DARU in als lid. Je kunt ons bereiken via e-mail of via het contactformulier.

 

KVK- en bankinformatie

De DARU is ingeschreven bij de KvK te Apeldoorn onder nr. 75420201.

Bankrelatie: Rabobank Apeldoorn. IBAN: NL96 RABO 0344 5130 33. BIC-code: RABONL2U.

 

Disclaimer
Op deze website berust geen copyright. Bij overname graag wel altijd als bronvermelding opnemen: www.daru.nl