IARUMS News Featured imageIn haar maandelijkse Monitoring Nieuwsbrief geeft de IARU aan dat de meeste meldingen over intruders (indringers) over de maand juli betrekking hadden op die superirritante Russische OTHR (Over the Horizon Radar), beter bekend als 'Contayner'. De bron van deze storing ligt voornamelijk in de Oblast "Níjni Novgorod" ten oosten van Moskou. Soms werd ook de 20 kHz brede OTHR van de Britse basis in Cyprus gesignaleerd, maar minder dan in de vorige jaren. Opmerkelijk: door openingen op de 10m band hoorden sommigen van ons signalen van verschillende boeien met drijfnetten.

PJ4TEN is een special event station dat in oktober 2020 aktief zal zijn om de verjaardag te vieren van “10/10/10”, 10 oktober 2010. Op die dag werden de Nederlandse Antillen opgeheven, werd Bonaire een “speciale gemeente” van het Koninkrijk der Nederlanden en vanaf die dag is Bonaire een nieuwe DXCC.

Om de verjaardag te vieren zullen amateurs van Bonaire een maand lang een event organiseren.
Een PDF-award is beschikbaar voor diegene die 10 punten weten te verzamelen door met PJ4-stations verbinding te maken.

Het reglement voor de award is hier terug te vinden. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Bonaire 10-10-10 certificate

DXR 202008 smallNormaliter nemen we de download-link op in ons magazine. Maar vanwege de vakantieperiode verschijnt het eerstvolgende DARU Magazine pas weer in september.

Trouwe lezers van DX-Rotterdam, hèt blad voor TV DX-ers, hoeven gelukkig niet zo lang te wachten, want speciaal voor jullie publiceren we voor deze keer de link op onze website...

Dwingeloo Radio Telescope CHarryKeizer 6796

Op zondag 19 juli om 16:30 uur geven Jan van Muijlwijk (PA3FXB) en Marjan Pierhagen een live moonbounce-demonstratie (EME).
Vanaf zijn thuislokatie zal Harry Keizer (PE1CHQ) tijdens de uitzending vragen via de chat beantwoorden.

examen

De Stichting Radio Examens heeft op 24 juni weer F en N-examens afgenomen, deze keer in Nieuwegein. Ook deze examens vielen onder de op dit moment geldende beperkende maatregelen ter bestrijding van besmetting met COVID-19 vallen. De examens zijn ook nu weer probleemloos verlopen omdat iedereen zich netjes aan de regels hield.

Agentschap Telecom logoZendamateurs en gebruikers van vergunningsvrije frequenties komen elkaar tegen in het frequentiegebied tussen 433 en 435 MHz. Wat kan er wel en wat mag er niet?
Agentschap Telecom (AT) krijgt regelmatig vragen over het gebruik van het frequentiegebied van 433.050 tot 434.790 MHz. Hier zijn zendamateurs de primaire gebruikers en zijn vergunningvrije gebruikers (Short Range Devices / LPD) zogenaamde NIB gebruikers. Maar er zijn spelregels tussen LPD gebruikers en zendamateurs. Het Agentschap Telecom legt dit hieronder uit.

examenDe Stichting Radio Examens heeft de eerste examens na de corona-lockdown zonder problemen kunnen houden op 17 juni 2020 in het Markehuus te Assen.

Het aantal deelnemers was kleiner dan normaal gehouden om de vereiste afstand van 1,5 m te kunnen garanderen. Voor het N-examen is om deze reden ook een extra zaaltje in gebruik genomen.

OverlegOp 30 april 2020 vond het 101ste Amateur Overleg plaats. Dit is feitelijk het uitgestelde overleg van maart; corona is ook hier weer de oorzaak.
Het Amateur Overleg (AO) is het officiële overleg tussen de VERON, VRZA, DARU en de overheid. Het AO is een informeel overleg. Het is een goed middel voor Agentschap Telecom (AT) om van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van de Nederlandse radiozendamateurs.
Het was voor de DARU de eerste keer dat we mochten aanschuiven en we zijn zeer welkom ontvangen!

W2HRO PA2V 432 EME 2Joe Taylor - K1JT meldt wat mogelijk het eerste FT8-contact is via Moonbouce (EME) dat plaatsvond op donderdag 21 mei 2020 tussen Paul - W2HRO in New Jersey en Peter - PA2V in Nederland.
De weak signal FT8 mode is mateloos populair op de HF en VHF banden. Voor EME wordt tot op heden eigenlijk alleen JT65 gebruikt, vanwege de betere gevoeligheid. EME kan echter ook met FT8, zoals je kunt lezen in onderstaand artikel!

examenNu de versoepeling van de maatregelen rond het coronavirus het onder strikte voorwaarden toelaten, heeft de Stichting Radio Examens (SRE) twee vervangende examens georganiseerd voor de kandidaten die zich hadden aangemeld voor de examens in Assen en Vlaardingen voordat de inschrijving werd gesloten i.v.m. de afgekondigde beperkingen. Onderstaande informatie kregen we door van Henk Vrolijk, secretaris van de SRE.

Examen

Uit onze contacten met de Stichting Radio Examens (SR) komt hun gedachtengang naar voren met betrekking tot het opstarten van de examens na 1 september 2020.
Uiteraard allemaal heel prematuur, maar het geeft potentiële radioamateurs die staan te trappelen van ongeduld weer enige moed.

Update 1 mei 2020: de SRE heeft informatie omtrent de stand van zaken bij de organisatie van radioexamens op haar website vermeld. Zie www.radio-examen.nl.