Bijgewerkt:28-06-2019

Dutch Amateur Radio Union

MENU

Welkom op de tijdelijke website van de DARU (Dutch Amateur Radio Union)

Deze website vervangt de website van DKARS.nl


De realisatie van de nieuwe Vereniging

In augustus 2018 is in het DKARS magazine gepubliceerd: Uw bestuur heeft geconcludeerd dat de afgelopen jaren buitengewoon
voorspoedig zijn verlopen en realiseert zich dat dit alleen maar mogelijk is geweest door de steun van alle radioamateurs die
zich met DKARS verbonden hebben. Een groep van enthousiaste mensen die blijft groeien. Ook een groep mensen die meestal positief
kritisch is en regelmatig het bestuur van ideeën voorziet. Het fundament dat de afgelopen jaren gebouwd is mag gezond genoemd worden.
Reden om na te denken over de volgende stap.

Vanaf dat moment is een grote groep enthousiaste medeamateurs gestart om de volgende stap te realiseren:
Het oprichten van een Vereniging die de plaats inneemt van de Stichting.

De Stichting heeft de afgelopen 5 jaar succesvol in een behoefte voorzien en biedt de vereniging een “vliegende start”.

Daarom is de Stichting per 15 Juni 2019 ontbonden en heeft haar activiteiten gestopt. De Vereniging heeft daarmee alle
ruimte die nodig is om haar doelstellingen te realiseren. Dit is een fantastische en een belangrijke stap voor de toekomst
waar we met elkaar trots op mogen zijn.

Dank aan alle medewerkers, sponsoren en alle anderen die hebben bijgedragen aan DKARS!

Natuurlijk moet er nog veel geregeld worden.
Maar daar gaan we voor zorgen!

De statuten zijn klaar.
De doelstellingen zijn dezelfde als van de voormalige stichting DKARS.

In tegenstelling tot wat hier eerder vermeld stond, heeft het bestuur van de DARU het volgende besloten:

Donateurs die hun donatie na 01-01-2019 en 31-12-2019 aan DKARS al hadden voldaan, zijn tot en met 31-12-2020 vrijgesteld van contributie van de DARU.
Dit als extra bonus van onze nieuwe vereniging.

Donateurs voor het leven van DKARS, zullen ook automatisch lid voor het leven zijn van de DARU, mits zij daar prijs op stellen.

In verband met de AVG-wet is de procedure als volgt:
Indien u als DKARS donateur van dit voorstel gebruik wenst te maken, dan stuurt u ons een email naar:  ledenadmin@daru.nu
Wij vragen de stichting DKARS (in liquidatie) of u inderdaad de betreffende bijdrage voldaan heeft.
DKARS geeft alleen aan ons door of dit correct is en zo ja, dan schrijven wij u met uw actuele gegevens bij ons in als lid.

Ons email adres is:

secretaris@daru.nu

Disclaimer:
Op deze website berust geen copyright
Bij overname graag een bronvermelding vermelden: www.daru.nu
Deze website maakt geen gebruik van cookies dus derhalve ook geen cookiemelding

Ingeschreven KVK te Apeldoorn onder Nr. 75429291.
Bankrelatie: Rabobank Apeldoorn Nr. NL96 RABO 0344513033. Rabo Bic Nummer RABONL2U