daru logo naam

Onderwerp: Opheffing van de Vereniging DARU

Datum : 16 november 2023

Beste OM’s/YL’s,

Het is met spijt dat het huidige bestuur van de DARU jullie informeert over de onvermijdelijke beslissing tot opheffing van onze vereniging. Na de algemene ledenvergadering van 13 november jongstleden hebben we tot deze conclusie moeten komen vanwege het ontbreken van aanmeldingen van geschikte kandidaten voor het bestuur.

Als DARU hebben in ons korte bestaan gestreefd om de doelen die wij voor ogen hadden te realiseren maar helaas hebben we de afgelopen tweejaar geconstateerd dat het aantal leden dat zich beschikbaar stelde voor een bestuursfunctie onvoldoende was.

Een gezond functionerend bestuur is van cruciaal belang voor het voortbestaan van de DARU. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen, het organiseren van activiteiten en het vertegenwoordigen van de belangen van de leden. Zonder een adequaat bestuur is het onmogelijk om de doelstellingen van de vereniging te realiseren.

We hebben herhaaldelijk oproepen geplaatst voor bestuur kandidaten en ook gezocht naar geschikte leden voor de redactie van het DARU Magazine. Ondanks deze inspanningen hebben zich geen kandidaten aangemeld die voldoen aan de vereiste kwalificaties en toewijding die nodig zijn voor de functies binnen het bestuur.

Na uitgebreid overleg op de algemene ledenvergadering en meteen diep gevoel van spijt hebben we daarom besloten om de vereniging te liquideren. Dit betekent dat alle activiteiten van de DARU zullen worden beëindigd en dat eventuele resterende middelen zullen worden verdeeld conform de statuten van de vereniging. Hiervoor zullen we op korte termijn een speciale algemene ledenvergadering organiseren.

Tijdens de ALV is er wel een nieuw driekoppig bestuur gekozen, bestaande uit de (herkozen) penningmeester Joop PD4JO, secretaris Peter PJ4NX en algemeen bestuurslid Joop PA0JGX. Dit bestuur zal zich hoofdzakelijk inzetten om de liquidatie als resultaat van de komende ALV goed uit te voeren.

Mochten er op of voor die ‘liquidatie ALV’ zich alsnog ledenmelden die hun schouders eronder willen zetten, dan zou dit de zaak nog kunnen veranderen, maar vooralsnog gaan wij als bestuur daar niet vanuit, vandaar ook dit besluit van de ALV.

De datum voor deze speciale ALV hebben we vast gesteld op dinsdag 19 december om 20:00 uur en deze zal weer gehouden worden on-line via Webex.
Aanmelden kan nu al door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het woord ‘Aanmelden’ in de onderwerp regel.
Kort voor deze ALV zullen we nogmaals een email naar alle leden sturen met de laatste informatie.

We willen in ieder geval nu al alle leden bedanken die door de jaren heen hebben bijgedragen aan de vereniging en hopen dat de positieve herinneringen die we samen hebben gedeeld, zullen voortleven.

73, namens het bestuur van de DARU,

Joop Noordzij, PD4JO,

Joop aan ’t Goor, PA0JGX

Peter de Graaf, PJ4NX,


Nog andere vragen of opmerkingen? Neem ook dan even contact op met de secretaris via het bovengenoemd e-mail adres.


 

 

Beste mede-radioamateurs,

Ondergetekenden zijn bezorgd over de kwaliteit en effectiviteit van de sterk versnipperde belangenbehartiging van de Nederlandse radioamateur.

Van de rond 13 duizend radioamateurs worden er slechts zo’n 7000 vertegenwoordigd door meer dan dertig verenigingen en werkgroepen. 

De ’vuist’ die de radioamateurs kunnen maken bij belangrijke zaken als de frequentieruimte, antenneplaatsings- en EMC-problematiek is dan ook beperkt. Het is tekenend dat het jaarlijkse (!) overleg met het RDI door hen voor dit jaar werd afgezegd. Radioamateurs worden niet serieus genomen en andere (commerciële) belangen hebben landelijk een grotere impact, terwijl lokale bestuurders vaak weinig sympathie voor onze antennes hebben.

Wij willen de vertegenwoordiging van de radioamateurs uit het slop trekken door de krachten te bundelen in een overkoepelende organisatie. De koepel verenigt een zo groot mogelijk aantal radio(zend)amateurs en heeft daarmee een belangrijke en krachtige stem bij overheids- en regelgevende instanties op gebieden die ons allen aangaan, zonder dat de identiteit van de afzonderlijke verenigingen en werkgroepen verloren gaat. De ‘macht van de grote getallen’ kan daarbij leiden tot effectieve lobbyinspanningen voor het behoud en de uitbreiding van radioamateurprivileges en -mogelijkheden. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u in uw vereniging, verenigingsafdeling of groep aandacht zou will geven aan de enquete over dit onderwerp die op 28 oktober, de Dag van de Radioamateur, live gaat. Graag in het verenigingsblad of op de website de enquete vermelden: 

https://watwildeamateur.nl/

QR code

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk radioamateurs zich hierover kunnen uitspreken om een betrouwbaar inzicht te krijgen in wat de radioamateur wil. 

Het gaat ons allen aan!

Wij hopen dat u en de andere 30+ verenigingen, groepen en organisaties die wij aanschrijven bereid zijn dit initiatief te steunen en hieraan maximale bekendheid te geven!

Namens de enquetecommissie,

Joop PD4JO, Ron PB0ANL, Peter PJ4NX, Paul PA3DFR

 

SRE logo

Op 21 juni 2023 heeft de Stichting Radio Examens (SRE) haar laatste examens georganiseerd. Bij deze examens wisten 15 van de 31 verschenen kandidaten het F-examen met voldoende goede antwoorden af te ronden. Het slagingspercentage was daarmee 48,4%. Van de 43 kandidaten bij de N-examens mogen er binnenkort 26 (een slagingspercentage van 60,5%) hun roepletters gaan registreren bij de RDI.

 38

Editie #38 van DARU Magazine is zojuist verschenen.

Toch nog weer een nieuwe editie! Ook al was het na uitgave 36 allemaal nog erg onzeker. Voorlopig gaan we door onder aansturing van Fred PE3FS, onze nieuwe hoofdredacteur. Erik PA2TX moet noodgedwongen even wat gas terugnemen, maar blijft wel deel uitmaken van de redactie.

SRE logo

Op 4 maart 2023 werd door de Stichting Radio Examens een N-examen georganiseerd voor cursisten van de vereniging RFDX. Van de 32 deelnemers die naar het examen zijn gekomen, wisten er 30 voldoende goede antwoorden te geven om binnenkort hun roepletters in het Gebruikersregister bij te laten schrijven. Het slagingspercentage van het examen was daarmee 93,8%.

SRE logoMaar liefst 51 geslaagden bij de radio-examens die op woensdag 1 maart gehouden zijn in Houten. Die kandidaten mogen dus binnenkort hun (nieuwe) roepletters aanvragen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Voor het F-examen wisten 17 kandidaten voldoende goede antwoorden te geven, voor het N-examen waren dat er 34. Daarmee lag het slagingspercentage voor het F-examen op 48,6% en voor het N-examen op 85,0%.

SRE logoDe Stichting Radio Examens (SRE) meldt ons dat er een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd in de examenvragen over de voorschriften en beperkingen (de regels waaraan je je bij het zenden aan moet houden).
Tot nu toe waren deze vragen gebaseerd op de oude "Gebruikersbepalingen amateur-frequentiegebruik", die al een tijd zijn vervallen en niet meer op de website van de RDI (voorheen AT) staan. Omdat er wel vragen over gingen, had de Stichting Radio Examens de oude gebruikersbepalingen nog op de website staan voor studiedoeleinden. Ook de Studiehulp voor de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen was gebaseerd op examenvragen "oude stijl". (Hoofdstuk 13 is alleen van toepassing voor de F-examens).

BOAN

Nog steeds krijgt DARU verzoeken van radioamateurs om ze met raad en daad bij te staan als het plaatsen van een antenne tegenwerking van instanties oplevert.
Het is bijzonder spijtig voor radioamateurs die in een juridisch vangnet terecht zijn gekomen en zich ernstig zorgen maken of ze hun hobby nog wel kunnen bljven uitofenen, maar begin 2022 is een einde gekomen aan BOAN, Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland. Daarom kan DARU ook geen beroep meer doen op de service van BOAN.

20 jr uitgewerkte N examenvragenHet succes van het boek '20 jaar uitgewerkte F examenvragen' en de vraag naar een soortgelijk boek voor de aankomende novice-amateur, heeft Tonny PA4TON gemotiveerd om hier energie in te stoppen. Inmiddels is het boek '20 jaar uitgewerkte N examenvragen' gereed. Dit is een mooie aanvulling en instap voor aspirant N-radiozendamateurs!

HerijkingOp 17 juni 2021, inmiddels alweer een jaar en 2 maanden geleden, maakten we melding van het feit dat de N-herijking akkoord was en dat met de publicatie in de Staatscourant het startschot is gegeven aan N-amateurs om gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden.

MorseAcademyDe werkgroep Morse Academy van de Vereniging Radiozendamateurs ss Rotterdam (PI4HAL) pakt de draad weer op. Meer dan twee jaar geleden is een oproep gedaan om deel te nemen aan de Morse Academy en waarvoor zich toen meer dan 80 belangstellenden hebben aangemeld! Maar vanwege Covid konden alle plannen de ijskast in... Inmiddels is het voorzichtige plan om weer te gaan starten.